Chill Mandrill rollsätter och producerar film. Vill du anlita oss eller diskutera ett samarbete - ring eller mejla till info@chillmandrill.se


Är du skådespelare som vill göra oss uppmärksamma på din existens eller skicka oss ett uppdaterat CV? Skriv till casting@chillmandrill.se